ساعت کاری: 9 الی 19 - جمعه ها تعطیل

ریمپ
خودرو خود را ریمپ کنید

دکتر ریمپ

ریمپ ایسیو(بخش اول)

ریمپ ایسیو(بخش اول)

ما در این مقاله قصد داریم شما را با ایسیو و تاریخچه به وجود آمدن آن شما را بیشتر آشنا کنیم. ریمپ از طریق برنامه نویسی بر روی ایسیو خودرو می باشد که باید با علم کافی و تخصص در رابطه با با این فرایند انجام شود در غیر این صورت باعث خرابی ایسیو و خرابی موتور خودرو شما میشود. در ادامه این مقاله با ما باشید.

ریمپ از طریق برنامه نویسی بر روی ایسیو خودرو می باشد که باید با علم کافی و تخصص در رابطه با با این فرایند انجام شود در غیر این صورت باعث خرابی ایسیو و خرابی موتور خودرو شما میشود. در ادامه این مقاله با ما باشید.

ایسیو که تحت عنوان کامپیوتر خودرو نیز شناخته میشود همانند کامپیوترهای شخصی یا لبتاپها نبوده و ورودی و خروجی دارای تفاوتهایی است. ورودیهای این کامپیوتر سنسورهایی هستند که در سرتاسر خودرونصب شدهاند. و خروجیهای آن نیز دستورهایی جهت چراغها و یا سایر پردازندهها هستند.

تاریخچه ایسیو:

آلودگیهای زیست محیطی یکی از مهمترین مشکالتی بشری بوده و البته کماکان نیز این مشکل وجود داشته و روز به روز بر وخامت آن افزوده میشود. در اواسط قرن 60ام بود که این موضوع، توجهات ویژهای را به خود جلب نمود. ایالت متحده آمریکا برنام های تحت عنوان هوای پاک را جهت کاهش آالیندگیهای زیست محیطی تدوین نمود. این برنامه، کمپانیهای خودروسازی را وادار به استفاده هر چه بیشتر از کنترلرهای الکترونیکی جهت افزایش بازدهی احتراق سوخت کرد.واضح است که افزایش کارآیی سوخت به معنای کاهش آلایندگی ها زیست محیطی خواهد بود. در اولین گام، کمپانیهای خودروسازی به سراغ کنترل احتراق و انفجار در سیلندرها رفتند. و تجهیزی تحت عنوان Unit Control Engine را طراحی نمودند. ( خودرو ساز ها ملزم به رعایت استاندارد های آلایندگی و مصرف سوخت هستند. خودرو ها را بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی مختلف میسازند. به همین دلیل ما ریمپ خودرو را انجام میدهیم که خودرو را با شرایط آب و هوایی و کیفیت پایین سوخت و شرایط های دیگر ایسیو را برنامه ریزی کرده تا به موتور خودرو آسیب وارد نشود.)

شبکه ناحیهای کنترلر:

روز به روز بر تعداد آپشنهای خودروها افزوده میشود و اتفاقا در برخی مواقع پرچمداران کمپانیهای مختلف فقط در چند آپشن جزیی با همدیگر فرق دارند. افزایش این آپشن بر تعداد ریزپردازندهها و کنترلرها میافزایدو بر پیچیدگیهای فنی، سیمکشیهای آنها نیز سخت خواهد بود. به همین منظور و جهت کاهش این پیچیدگیها رابرت بوش شبکه ناحیهای کنترلر (Network Area Controller (را طراحی و معرفی نمود.در این پروتوکل از یک اینترفیس دوسیمه استفاده میشود که هم تعداد ماژولهای تحت کنترل را افزایش میدهد و هم مقدار سیمکشی را کاهش میدهد. در این سیستم به جای آنکه سیگنالها توسط یک سیم هدایت شوند، بر روی شبکه دوسیمه تسهیم میشوند.

اجزای ایسیو عبارتند از:

مبدلهای آنالوگ به دیجیتال (D to A)

این مبدلها، خروجیهای سنسورهایی نظیر سنسور اکسیژن را قرائت مینمایند. خروجی سنسور اکسیژن، اختالف پتانسیل آنالوگی بین 1 تا 0.0 ولت است. ریزپردارنده این سیگنال آنالوگ را تبدیل به سیگنال دیجیتال نموده که حاصل کار یک عدد 01 بیتی خواهد بود.

خروجیهای دیجیتال Level High:

در بسیاری از خودروهای مدرن، ECUوظیفه ارسال دستور جرقهزنی، باز و بسته نمودن مسیر تزریق سوخت و روشن و خاموش کردن فن خنککننده را بر عهده دارد. تمامی این کارها نیازمند خروجیهای دیجیتال است که بایستی توسط ECU فراهم گردد.

مبدلهای دیجیتال به آنالوگ(A to D)

گهگاه جهت تجریک و کنترل برخی اجزای موتور نیاز به سیگنالهای آنالوگ است. از آنجا که ریزپرازنده بهصورت دیجیتالی هستند لذا نیاز به این مبدلهای A to D وجود دارد.

کاندیشنر سیگنال (Conditioner Signal)

برخی اوقات بر روی ورودیها و خروجیهای ECU باید تغییراتی انجام گیرد تا تطابق الزم با شرایط سیستم را داشته باشد. به عنوان مثال مبدلD to A ، خروجی سنسور اکسیژن را قرائت مینماید که ممکن است تنظیمات آن بر روی 1 تا 0 ولت باشد در حالیکه خروجی سنسور اکسیژن بین 1 تا 0.0 ولت است. کاندیشنرها مداراتی هستند که جهت تنظیم سطح سیگنال ورودی و خروجی به کار برده میشوند.

پوسته یا بدنه Ecu در حقیقت به عنوان محافظ سخت افزاری ایسیو بوده و الیه ای جهت نصب روی خودرو و طرف دیگر به عنوان رادیاتور خنک کننده برد الکترونیکی ای سی یو نیز می باشد . توجه داشته باشید که منفی ایسیو از طریق پوسته یا بدنه ecu تامین نمی شود . بلکه به طور مستقل از طریق یک سری پین های ایسیو به سیم کشی اصلی بدنه و در نهایت به بدنه خودرو متصل می باشد.

برد الکترونیکی ایسیو:

برد الکترونیکی ECU که اصلی ترین قسمت ایسیو بوده ، در حقیقت قسمت سخت افزاری بوده که شامل قطعات الکترونیکی می باشند که از نظر شکل ظاهری و تعداد در ایسیو های مختلف متفاوت بوده ولی به طور کلی دارای اجزاء اصلی یکسانی می باشند که عبارت است از : 0 – انواع IC ها – مدار چاپی 6 – انواع ترانزیستورها 0 – انواع دیودها 4 – انواع خازن ها 0 – انواع مقاومت ها و ...

 دکتر ریمپ ارائه دهنده انواع ریمپ ایسیو خودرو های خارجی و ایرانی و مسابقه ای می باشد. که تمامی کار ها با ضمانت کتبی 2 ساله به مشتری داده میشود. در مقاله های بعد با انواع ایسیو و خرابی های ایجاد شده بر روی آنها شما را بیشتر آشنا خواهیم کرد.

برای مطالغه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://remapdoctor.com/home/article/1030